NYT

 Besked fra Varmecentralen:

Det er vigtigt, at man giver varmecentralen besked inden 31. januar 2021 om, hvilken type varmeanlæg man har i sin bolig. Se brev fra Varmecentralen omdelt i postkasserne i dec. 2020.

På side 2 i brevet står der, at man skal meddele om man har:

1. Varmeanlæg med varmtvandsbeholder - i de store boliger hænger 

beholdren på væggen i bryggerset (beholderen er hvid).

- i mellemstørrelsen hænger den i skabet overfor køleskabet.

- i de små boliger hænger beholderen enten på væggen i badeværelset eller den ligger i skunken.

2. Hvis man ingen beholder har, har man en gennemløbsvandvarmer/varmeveksler. 

Tag evt. et foto af varmeanlægget og send det til varmecentralen, hvis I er i tvivl. I kan også spørge foreningens bestyrelse.

VIGTIGT! 

HUSK at sortere alt affald grundigt. Ikke alt der ligner plast er plast - men pvc og det skal til storskrald.

Større ting af plast eller pap skal fortsat sættes ud til storskrald. De fylder for meget i containerne.

Karton(tyndt pap) skal i papircontaineren - dvs. emballage af tyndt pap skal IKKE i papcontaineren.

Papcontaineren er KUN til papkasser, æggebakker, bølgepap og mindre papstykker. Hvis I har papaffald der fylder meget, fx en papkasse, så vis hensyn og skær det i mindre stykker (½ - 1 m2). Så er der også plads til naboens papaffald!

------------

DE TO CONTAINERE, DER STÅR PÅ FORENINGEN GAMLE GENBRUGSPLADS OVERFOR TYRELØKKE 58, TILHØRER ØRNESÆDET 1.

 -----------

 

------------

VIGTIGT! HUSLEJE!

Kontakt Vestegnens boligadministration hvis I er i tvivl om noget ang. huslejen - tlf. nr. 46 42 30 70.

 -----------

Der er i december opsat hjertestarter ved fælleshuset.

 

 

 

------------

 

-------------

 

------------

 

 

 ------------