INFO BREV november 2016

November 2016

 

Til beboerne

Vand i kældrene – Sammen med Ørnesædet 1, 2 og 4 har bestyrelsen arbejdet på at få gjort kommunen og KLAR Forsyning opmærksom på, at vi her i området har et problem med opstigende vand i krybekældrene, når der kommer meget regn. Sidst skete det i december 2015. Dette problem kan udvikle sig til at blive meget større med de kommende klimaændringer. Det er nu lykkes at få KLAR Forsyning til at foretage nogle undersøgelser, som skal afdække problemernes årsag. Vi skal nok ikke forvente, at problemerne bliver løst lige her og nu, men vi vil fortsætte med at presse på. Vi har også kontakt til nogle af medlemmerne i byrådet, som har hjulpet os lidt på vej.

Vedligeholdelse -  Vores tre årlige lugedage på fællesarealerne er forløbet rigtig fint. Der er god tilslutning, og nogle beboere møder endda op alle 3 gange. En stor tak på foreningens vegne til alle de beboere, som giver en aktiv hånd med i de par timer, havearbejdet varer. Det giver også en mulighed for lige at hilse på naboerne, som vi deler forening med.

I år var der arrangeret fællesspisning med smørrebrød efter sidste lugedag. Vejret var godt, så vi kunne sidde udendørs. Ca. halvdelen af boligerne var repræsenteret. Det blev et ganske hyggeligt arrangement, og der var stemning for at lave noget lignende til næste år.

De sidste to somre har vi som beboere alle skullet male træværk udendørs. I 2015 var det alt det grønne. I år har det været vores vinduer, der skulle males brune, plus lidt grønt under trappereposen. Dette har naturligvis krævet en del timers arbejde af den enkelte andelshaver, især sidste år med alt det grønne. Men vedligeholdelsen er vigtig, og det holder de fælles udgifter nede.

Vi er en flok meget forskellige andelshavere, som stiller forskellige krav til, hvad der ser velholdt og ordentligt ud. Nogle vil synes, det er surt at skulle påtage sig dette fælles ansvar og yde en indsats med vedligeholdelse. Vi skal så huske på, at når vi vælger at bo i en andelsboligforening, så kan vi godt være individualister, men kun til en vis grad. Vi er alle underlagt foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger – og dermed et fællesskab med ansvar.

Energimærkning – Som nævnt i forbindelse med generalforsamlingen i foråret er der kommet nye regler for energimærkning fra 2016. De oplysninger vi havde om disse regler, da vi holdt vores generalforsamling, virkede ret enkle. Det var på det tidspunkt svært at få detaljerede oplysninger, da ingen fagfolk rigtig havde sat sig ind i sagerne. Nu viser det sig så, at energimærkningen for vores type boliger er lidt mere kompliceret, end hvad der blev meldt ud på generalforsamlingen. Reglerne er nu sådan, at alle boliger skal have et energimærke, som så gælder i 10 år. Men sælger man sin bolig inden for de 10 år, så skal boligens energimærke fornys, såfremt der er foretaget en ændring i boligen, der påvirker energiforbruget. Vil man fremleje sin bolig mere end 4 uger, skal mærket ligeledes fornys. Dette giver nogle ekstra udgifter. Bestyrelsen sørger for i samarbejde med administrator at få lavet de nye energimærker til en rimelig pris. Det er dyrt, når alle 28 boliger skal have et mærke. (Det tidligere energimærke dækkede pr. boligblok). Energikonsulenten skal ikke ind i alle boliger, men han skal tjekke en af hver boligtype. Vi skal betale 2800 kr./bolig, hvilket er en fornuftig pris, når man undersøger, hvad den slags koster. Foreningen betaler omkostningen for den grundlæggende energimærkning, hvor der samtidig udarbejdes en energimærkning for den enkelte bolig. Betalingen for en ny energimærkning ved salg eller fremleje er den enkelte andelshavers forpligtelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ørnesædet 3

Administrator Per Felby