Affaldsvogne og gamle stativer

 

 

Information til beboerne ang. den nye affaldssortering

 Februar 2020

Nu er de nye affaldsvogne blevet leveret til alle beboere. De kan først tages i brug d. 1. marts.

Hvis man ikke har mulighed for selv at opbevare vognen til den tages i brug, kan den placeres på græsset bag hækken mellem Tyreløkke 46 og 50.

Kommunen leverer en lille grøn spand til bioaffald sammen med poser til affaldet. Desuden får alle en info-brochure om sorteringen af affaldet.

De gamle skraldestativer bliver hentet af kommunen. Det vides ikke hvornår, men en gang i løbet af marts – april. Vi skal regne med meget kort varsel om afhentningen. Stativerne skal til den tid samles på græsset ud for Tyreløkke 34.

Pga. den korte varsel for afhentning bedes man være opmærksom på e-mail og sms fra bestyrelsen.

De beboere, der ikke kan kontaktes på den måde, vil bestyrelsen prøve at få fat i ved at banke på hos dem.

Er man ikke selv i stand til at transportere stativet hen til afhentningspladsen, vil en nabo måske hjælpe. Ellers kontakt bestyrelsen.

Hvis man ikke selv har mulighed for at opbevare de gamle stativer indtil afhentningen, kan man stille dem på græsset bag hækken mellem Tyreløkke 46 og 50.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Ørnesædet III