Maling af grønt træværk

Udvendig vedligeholdelse.

Som andelshaver har man pligt til at udføre vedligeholdelsesarbejde i foreningen. Desuden sparer foreningen- og dermed også den enkelte andelshaver - mange penge ved selv at udføre malerarbejdet.

Derfor skal vi have gang i malerpenslerne, så vi kan holde vores træværk pænt ved lige.

Alt grønt træværk skal males. Det bedste resultat opnås ved at fjerne snavs og grønalger samt at slibe løs maling af, inden man maler.

Beboere i de små boliger på 1. sal skal male: skur, evt. hegn ved skuret (aftales med underbo/nabo) og træværket på trappen.  Bestyrelsen har aftalt med tømreren,  at selve reposen ikke males, da han sætter nye stålreposer op i sensommeren. Bliver der sat nyt træ på trappen i den forbindelse, skal dette også males. Det samme gælder evt. småskrammer, som opstår ved udskiftningen.

NB! Det runde gelænder skal ikke males grønt!

Sørg for god afdækning under trappen, så malingen ikke løber ned på fliserne, skraldespandene og underboens postkasse og indgangsparti!

Beboere i de store boliger og i mellemstørrelsen skal male: Skure, hegn, havelåger, spær, de små vindskeder ved bryggers og værelse, stolper og andet træværk til overdækkede terrasser og udestuer.

Husk at dække godt af på fliser m.m., inden der males.

Maling og pensel  udleveres til hver bolig omkring d. 1. maj. Har man behov for mere maling, kontaktes bestyrelsen, så får man udleveret noget mere.

 Der skal være malet senest den 1. september 2015.