INFO BREV juli 2018

 Information til beboerne

1.      Salg af bolig -  Tyreløkke 26 er solgt pr. 15. august.

2.      Tagrender – På generalforsamlingen blev det besluttet, at man selv som beboer skulle rense tagrender senest d. 27. maj. Der har været en god og positiv indsats med arbejdet. Men skulle der være enkelte, som endnu ikke har fået det gjort, ja, så er opfordringen hermed venligst at få det ordnet hurtigst muligt. Hvis man har brug for hjælp til rensningen, kan man selvfølgelig henvende sig til bestyrelsen.

3.      Kloakdæksler – Bestyrelsen gør endnu en gang venligst opmærksom på, at kloakdækslerne i haverne skal være fritlagt, så det er nemt at finde dem, når der kommer slamsuger til vores forening.  Kloakdækslerne ligger i alle haver, tæt på den oprindelige terrasse, enten ihøjre eller venstre side af haven. Hvis man er i tvivl om, hvor man skal grave, kan man henvende sig til foreningens formand. Man kan selvfølgelig sagtens have en blomsterkrukke stående på dækslet. Den skal bare være nem at flytte.

4.      Nabo hjælp-skilte - Forslaget om at sætte nabo hjælp - skilte op ved indkørsel til alle 4 andelsboligforeninger kom oprindelig fra bestyrelsen for Ørnesædet 2. Det kan klares for få penge og rent praktisk vil det være forholdsvis nemt at ordne. Både bestyrelserne for Ørnesædet 3 og 4 har fra starten været med på idéen, da statistikerne viser, at skiltene forebygger indbrud. Desværre har det ikke været muligt at overtale Ørnesædet 1 til at være med. Dette har så fået Ørnesædet 2 til helt at trække sig fra forslaget, når ikke alle foreninger vil deltage i opsætningen. Ørnesædet 3 og 4 besluttede så efterfølgende, at opsætning af nabo hjælp – skilte ved disse foreninger blev sat på stand by indtil videre. Sagen kan evt. tages op igen på et senere tidspunkt, og hvis der stadig ikke er fuld tilslutning fra alle foreninger, kan Ørnesædet 3 og 4 sammen organisere at få sat skilte op inden for deres matrikel.

5.      Fællesspisning – Søndag d. 16. september har foreningen årets sidste fælles lugedag. I lighed med de foregående år vil der i den forbindelse være fællesspisning for alle beboere. Invitationen med tilmelding vil blive omdelt i august.

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen Ørnesædet III