INFO-BREV JUNI 2019

Andelsboligforeningen Ørnesædet III

Andel3havdrup@gmail.com – tlf. 61708674 – www.andel3havdrup.dk

Vestegnens Boligadministration – tlf. 46423070 – torben@veba.dk

 

Information til beboerne i A/B Ørnesædet III

1. Lugedag i maj – Vejrguderne var i venligt humør og sørgede for fint havevejr. Bestyrelsen takker på foreningens vegne alle de fremmødte beboere for deres indsats. Ud over den alm. lugning af ukrudt, blev der skiftet et par borde/bænke-sæt ud med nogle nye, og p-pladserne blev markeret med en ny omgang hvid maling. Næste lugedag er d. 16. juni.

2. Badeværelser – Bestyrelsen har tidligere informeret om vedligeholdelse af badeværelser, men det er meget vigtigt jævnligt at få renset afløbene for skidt og at få skiftet flisefugerne ud, så der ikke kan trænge vand ind ”de forkerte steder”. Det samme gælder, hvis der er eller kommer revner i fliserne, især i brusenichen, så skal det repareres hurtigst muligt for at undgå vandskader.

Foreningens forsikring dækker ikke langsomt sivende vand med fugtskader og skimmelsvamp til følge. Det kan komme til at koste mange tusind kroner for den enkelte andelshaver, hvis sådan en skade opstår.

Hvis skaden sker i en 1. salsbolig, kan skaden desuden blive til stor gene for underboen, når der siver vand ned. Andelshaveren i 1. salsboligen står så med en udgift både på egen bolig og underboens.

Der skal her gøres opmærksom på, at man som andelshaver ifølge foreningens vedtægter § 9 har pligt til at vedligeholde sin bolig indvendig, herunder badeværelser.

Bestyrelsen er bekendt med flere sager om vandskader i flere af foreningerne, hvor det netop handler om manglende vedligeholdelse. Desværre har vi også to eksempler i vores forening. Det ene kostede 13.000 kr., og det andet eksempel ca. 21.000 kr. at få bragt i orden, da der skal lægges vådrumsmembram og nye fliser både i bruseniche og på badeværelsesgulvet, samt skiftes afløb. Der vil være udgifter til både murer og VVS.

3. Grøn maling – Hvis man har fået opstillet nyt hegn, eller man har andet træværk, som man synes trænger til at blive malet i år, kan man henvende sig til formanden, som står for udlevering af grøn maling. Normalt males alt udvendigt grønt træværk hvert 5. år, næste gang i 2020.

4. Græsslåning – Græsslåningen foretages fortsat af Multi Service. Af og til får bestyrelsen henvendelser om, at der efter græsslåning ligger græsaffald på fliser og gangstier. Hvis Multi Service skal bruge tid på at fjerne græsaffald, vil prisen på græsslåning blive en hel del højere.  Bestyrelsen har undersøgt priser hos andre firmaer, og det vil på ingen måde blive billigere af at skifte firma. Hvis græsaffaldet generer, kan man selv feje det væk.

5. Markiser – Bestyrelsen henstiller til, at man vedligeholder sin markise. Markisen skal være hængt op efter de anvisninger, der gælder for markisen ifølge markisefirmaet.  Foreningens vedtægter § 10 ang. forandringer skal være overholdt. Vær især opmærksom på regler ang. ophæng på foreningens bygninger. Mur og træværk må ikke beskadiges. Nye markiser sættes ikke op, før man har henvendt sig til bestyrelsen med sagen. Ved salg af andelsboligen skal markisen fjernes på andelshaverens regning, medmindre den nye andelshaver ønsker at overtage markisen.

6. Velkomsthilsen – Bestyrelsen har udarbejdet et kort velkomstbrev til alle nye beboere i foreningen. Brevet indeholder nogle vigtige emner, som man som andelshaver i foreningen skal være meget opmærksom på. Bestyrelsen har desværre erfaring for, at beboere ikke altid husker disse regler. Dette brev bliver udleveret til de nye beboere ved indflytning. Velkomsthilsenen følger med dette info- brev, og bestyrelsen opfordrer venligst alle til at læse det igennem.

7. Vandafledningsafgift – KLAR Forsyning har i år hævet prisen med ca. 10 kr. pr. m3. Der er brug for ekstra penge til de mange udgifter på nye projekter, som klimaændringerne giver. Man skal derfor være forberedt på, at ved næste afregning i starten af 2020, så vil ens udgift til vandafledning sandsynligvis være højere end hidtil. Bestyrelsen har derfor besluttet at hæve á conto beløbet på vandafledningsafgiften, som betales sammen med huslejen, med 10 kr. pr. måned fra juli 2019.

8. Gyngestativ – foreningens gyngestativ vil i løbet af sommeren blive sikkerhedstjekket.

9. Boligsalg – Tyreløkke 21 og 48 forventes solgt i løbet af sommeren.

 

 Venlig hilsen og god sommer

 

Bestyrelsen Ørensædet III