INFO BREV januar 2019

Information til beboerne

1.      Brønddæksler – I forbindelsemed en tilstoppet kloak i foråret 2018 viste det sig, at der i flere haver ikke var fri adgang til brønddækslerne. Bestyrelsen har efterfølgende både mundtligt og skriftligt gjort opmærksom på, at brønddækslerne skal være fritliggende. De må ikke være tildækkede med jord, græs, fliser, trægulv eller lign.

Kloakmesteren skal kunne komme til, uden at der skal bruges tid på at lede efter dækslerne eller på gravearbejde.

Selvom man ikke selv har en stoppet kloak, kan der være brug for, at slamsugeren skal spule i flere nabokloaker for at sikre, at proppen er helt væk. Det er sket flere gange i foreningen.

Dette bedes man derfor venligst respektere. 

Det vil koste foreningen ekstra udgifter, hvis kloakmesteren skal til at lede efter brøndene og fjerne jord eller andet. Nogle slamsugerfirmaer nægter simpelthen at bruge tid på den slags. Administrator og bestyrelse har derfor set sig nødsaget til at beslutte, at såfremt brønddækslerne ikke er fritliggende, vil regningen på ekstraudgifterne ved slamsugning, blive tilsendt de andelshavere, som er berørt af sagen, og som ikke har fritlagt deres brønddæksel.

Det vil være slamsugerfirmaet, der som fagfolk tager beslutningen om, hvilke steder, der er behov for at spule.

Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man er i tvivl om, hvor ens dæksel er placeret. Bestyrelsen har et oversigtskort.

Man må gerne have fx en blomsterkrukke stående på dækslet, bare den er nem at flytte.

2.      Kælderlem – Man skal være opmærksom på, at kælderlemmen i boligerne med krybekælder (mellemstørrelse og stor) skal være tilgængelig. I kælderen hænger der bl.a. varmerør, som kan blive utætte. Desuden har vi ved store regnmængder af og til vand, der stiger op i kældrene. Det er i øvrigt en god idé jævnligt at tjekke sin kælder for fx fugt og skadedyr.

3.      Parkering – Der henstilles hermed til, at man venligst er opmærksom på, at vores p-pladser er ret smalle. Det kræver lidt hensyntagen til andre bilister. Derfor vær omhyggelig med parkeringen i parkeringsbåsene, og pas på nabobilerne ved ind – og udstigning, så ridser og Bilka buler undgås.

4.      Salg af boliger – I januar fraflytter andelshaveren i Tyreløkke 25 foreningen. Det har medført, at der er blevet mulighed for, at andelshaveren i Tyreløkke 17 kunne købe nr. 25.

Tyreløkke 17 forventes derefter solgt pr. 1. marts.

5.      Fællesarealer – Grantræet på fællesarealet ved flagstangen er væltet i stormvejr. Der vil blive plantet et nyt træ.

  

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen Ørnesædet III