INFO BREV oktober 2017

 

 Information til beboerne

1.      Ny administration – Bestyrelsen er nu kommet godt i gang med samarbejdet med Vestegnens Boligadministration.

2.      Lugedage og fællesspisning – Påforeningens vegne skal der her siges mange tak for indsatsenpå de fælles lugedage. På den sidste lugedag blev der især kæmpet bravt med græskanter og ukrudt mellem fliserne. Heldigvis havde alle mulighed for derefter at deltage i fællesspisningen. Den forløb rigtig fint igen i år. Solen skinnede, så det var muligt at sidde udendørs, og der var god stemning.

3.      Vedligeholdelse af badeværelser – Det er meget vigtigt jævnligt at få renset afløbene for skidt og at få skiftet flisefugerne ud, så der ikke kan trænge vand ind ”de forkerte steder”. Det samme gælder, hvis der er eller kommer revner i fliserne, især i brusenichen, så skal det repareres hurtigst muligt for at undgå vandskader.

Foreningens forsikring dækker ikke langsomt sivende vand med fugtskader til følge. Det kan komme til at koste mange tusind kroner for den enkelte andelshaver, hvis sådan en skade opstår. Hvis skaden sker i en 1. salsbolig, kan skaden desuden blive til stor gene for underboen, når der siver vand ned.

Der skal her gøres opmærksom på, at man som andelshaver ifølge foreningens vedtægter § 9 har pligt til at vedligeholde sin bolig indvendig, herunder badeværelser.

Bestyrelsen er bekendt med nogle sager om vandskader i flere af foreningerne, hvor det netop handler om manglende vedligeholdelse.

4.      Beboerhuset – Det er glædeligt at kunne meddele, atbeboerhuset har fået to nye bestyrere Nadia og Nina Poulsen fra henholdsvis Ørnesædet 2 og 3. Bestyrelserne for Ø1 – 4 har haft møde med dem, hvor de har fremlagt nogle spændende idéer. Bestyrerne vil fx gerne have nogle borde-bænkesæt til terrassen og malet indendørs, især lofterne, så huset kan stå lyst og venligt til udlejning. Den gamle opvaskemaskine var i stykker, og der er indkøbt en ny industri opvaskemaskine, som egner sig til selskabslokaler.

Det er hensigten, at beboerhuset – så vidt det er muligt - fortsat skal være økonomisk selvkørende. Hver forening har i mange år betalt 100 kr. pr. andelshaver til beboerhuset. Dette beløb kan dog risikere at stige, da beboerhuset skal vedligeholdes både ude og inde. Der er ikke så mange udlejninger, at indtægterne alene kan dække større udgifter til vedligeholdelse. Alle 4 foreninger er sammen ansvarlig for beboerhuset. Det er en kommunal beslutning, at der skal være et beboerhus. Det kan ikke sælges eller laves om til boliger.

Det er derfor vigtigt, at der er nogle, der vil bestyre beboerhuset, så det bliver udlejet og der dermed kommer indtægter. Ellers kan man risikere, at huset må lukkes af og stå ubenyttet hen. Det kan ikke være i andelsboligforeningernes interesse, da der så kun vil være udgifter forbundet med huset, og dem skal andelshaverne betale.

Bestyrerne har ønsket at få 20.000 kr. som et ekstra tilskud at starte på. Bestyrelserne for Ø1 – 4 kunne dog ikke nå til enighed om dette beløb, men indgik et kompromis om at give et ekstra tilskud på 10.000 kr. til beboerhuset i år.

De 4 bestyrelser har ønsket at få et budget for beboerhuset for 2018, inden de ordinære generalforsamlinger bliver afholdt i foråret.

5.      Parkering ved beboerhuset – Når der er arrangementer i beboerhuset, bør gæsternehave mulighed for at kunne parkere på beboerhusets p-plads. Derfor opfordres de beboere, der benytter denne p-plads i hverdagen, venligst til at vise hensyn og parkere andet sted, når der er arrangementer i beboerhuset. Det er fx muligt at parkere på p-pladserne nær gavlen af Tyreløkke 27. Udlejningsdatoerne kan ses på www.beboerhuset-havdrup.dk

6.      Venteliste – Bestyrelsen har i samråd med administrator besluttet pr. 1/11 at oprette en venteliste. Det koster 200 kr. pr. år at være skrevet på denne liste. Listen styres af administrator for ca. 1200 kr. pr. år. De penge er hurtigt tjent ind på de mange, der gerne vil på venteliste. De andre 3 afdelinger har også ventelister.

7.      Salg af boliger – Bestyrelsen har længeovervejet at indføre el- og VVS tjek ved salg af boliger. Dette benyttes i mange andelsboligforeninger. Det er nu i samråd med administrator besluttet, at der fremover foretages både el – og VVS tjek. To boliger er solgt pr. 1/11 – Tyreløkke 46 og 48. 

8.      Træer i private haver – Nogle beboere har valgt at have træer i deres have.Man skal dog være opmærksom på, hvor store disse træer er. Vores haver er meget små, og vi bor tæt. Bestyrelsen henstiller venligst til, at man ser lidt kritisk på sine træer. Måske er de ved at være lidt vel høje, så de skygger for naboerne? Bestyrelsen anbefaler en max højde på 4- 5 m for træer i private haver. I øvrigt opfordres man til at tale med sine naboer, hvis et træ er placeret, så det skygger.

9.      Snerydning – Stier og fortove er vi som beboere selv ansvarlige for at salte og rydde forsne i tidsrummet kl. 7 – 22 (weekend kl. 8 – 22).

Der skal også fjernes sne ved skraldestativerne, så renovationsfolkene kan fjerne affald.

Beboere på 1. sal deles med deres underbo om arbejdet.

Foreningen fortsætter aftalen med de andre afdelinger i området om fælles snerydning, så vejene bliver saltet og ryddet af et snerydningsfirma.                                               

Venlig hilsen

Bestyrelsen Ørnesædet III