INFO BREV april 2018

 

Rensning af tagrender – På årets generalforsamling blev det diskuteret, om der skulle en fagmand ud og rense alle tagrenderne, eller om beboerne selv skulle stå for arbejdet. Det blev besluttet, at man selv renser tagrender i år.

Det forventes derfor, at alle, der renser tagrenderne selv, har renset deres tagrender inden 27. maj 2018.

Hvis man ikke selv kan rense sine tagrender, kan vi i fællesskab hjælpes ad på den 1. lugedag - søndag d. 27. maj klokken 10 - 14.

Ønsker man hjælp d. 27. maj bedes man venligst give bestyrelsen besked derom senest d. 20. maj. Desuden skal man være opmærksom på, at skal man have hjælp af andre beboere, sker det på eget ansvar. Hverken foreningen eller enkeltpersoner dækker udgifter til fx et beskadiget terrassetag.

Det er vigtigt for vedligeholdelsen af foreningens bygninger, at tagrenderne bliver renset. Derfor betyder det meget, at alle får det gjort. Vi bor i boligblokke, hvor den enkeltes tagrender går i forlængelse af naboens. Så skal en rensning gavne, må alle påtage sig ansvaret og få arbejdet udført.

Det kan være en god idé at aftale et samarbejde om rensningen med naboen.

Man er naturligvis velkommen til selv at engagere fagfolk til at udføre rensningen på eget område. Men det vil så være for andelshaverens egen regning.

Husk også at rense evt. tagrender på skurene.

Stige kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen.

Hvis man ikke er hjemme d. 27. maj, bedes man venligst meddele det til bestyrelsen. Der kan blive brug for at få adgang til for- og baghave i forbindelse med rensningen. Der kan også blive brug for at træde ind på naboens område. Det skal vi jo have tilladelse til på forhånd af andelshaveren.

Kloak og afløb – Af og tilopstår der problemer med tilstoppede toiletter og køkkenvaske, som den enkelte beboer ikke selv kan løse. I stedet skal der så en slamsuger ud for at løse problemet. Nogle gange går det hurtigt og nemt, men det sker – som for nylig – at proppen i rørene er svær at få væk, så det kræver en tv-inspektion, før problemet kan løses. Og det er naturligvis en ekstra udgift for foreningen.

Proppen sætter sig ikke altid fast hos den/de beboere, som er årsag til tilstoppelsen, men i stedet længere fremme i rørsystemet.

Desværre er der flere steder, hvor beboere har dækket kloakdækslet til med jord og fx græs eller fliser. Det betyder, at det vanskeliggør arbejdet for bestyrelsen og kloakmesteren at finde dækslet, så der kan blive spulet ordentligt igennem. Ofte er det ikke kun der, hvor proppen sidder, der skal spules, men også hos naboerne.

Bestyrelsen er godt klar over, at tildækningen kan være foretaget af tidligere beboere.              Men det er et meget stort ønske fra både kloakmestrene og bestyrelsen, at alle snarest finder ud af, hvor deres kloakdæksler ligger og får dem fritlagt, så de er til at finde, når der opstår problemer. Kloakdækslerne ligger i alle haver, tæt på den oprindelige terrasse, enten i højre eller venstre side af haven. Man kan selvfølgelig sagtens have en blomsterkrukke stående på dækslet.

 Kloakmestrene har givet bestyrelsen nogle gode gamle råd, som hermed bliver videregivet til alle, med en venlig opfordring til at følge dem:

Toilet – der skal ikke smides andet end wc-papir i toilettet. Vat, tamponer, hygiejnebind, vatpinde m.m. er med til at tilstoppe rørene og skal derfor ikke i toilettet.

Kloakmestrene anbefaler, at vi kun bruger det lille skyl ind i mellem, men ellers benytter det store skyl på toilettet, når man trækker ud. Vores kloakrør er ikke ”gearet” til kun de små udskylninger.

Håndvask og badeafløb bør jævnligt spules og renses for hår og andet snavs.

Køkkenvasken – man bør undgå at hælde sovserester og fedt fra pander og ovn i køkkenvasken. I stedet anbefales det at hælde sovs og fedt i fx en tom mælkekarton eller suge fedtet op med køkkenrulle, og derefter smide det hele i affaldssækken.

Sommertid – Bestyrelsen fårjævnligt henvendelser fra beboere om, at de føler sig generet af støj fra naboer. Nu kommer sommerperioden, hvor man færdes mere udendørs, og vinduerne åbnes oftere.

Vi har alle valgt at bo i en forening, hvor man bor tæt. Det kræver både, at man tager ansvar for de støjende aktiviteter, man foretager sig – men også en vis tolerance fra naboerne. Det er med at finde den rette balance. Nogle gange kan problemet løses, ved at man lige tager en snak over hækken.

Bestyrelsen vil her venligst henstille til alle om at vise fornødent hensyn til naboer og begrænse de støjende aktiviteter fx høj musik, hundegøen, råbende børn i trampoliner m.m.

 

                                                             Venlig hilsen

Bestyrelsen Ørnesædet III